ZEISS Vision Center Asse | Eigenaar: Ingrid Annys & Kris Vander Elst

ZEISS Vision Center

Wettelijke kennisgeving en disclaimer

Dit is de wettelijke kennisgeving en disclaimer van Optiek Annys BVBA, hierna te noemen Optiek Annys, met maatschappelijke zetel te Kalkoven 63, 1730 Asse en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0880475631.ics used: 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken gemaakt. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Indien informatie gevonden wordt die naar persoonlijke interpretatie niet goed, volledig of actueel is, kan contact met ons opgenomen worden. Door deze bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.
Optiek Annys aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe sites van derden, de content op deze sites valt buiten onze invloed. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor content van derden. De respectievelijke providers of beheerders van de websites zijn in elk geval verantwoordelijk voor de content van gelinkte websites. De gelinkte websites zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het moment dat de links geplaatst werden. Er werd op het moment dat de links geplaatst werden geen illegale content gevonden. Continue controle van de content van gelinkte websites is echter niet redelijk zonder specifieke indicaties van een wetsovertreding. Indien wij van zulke overtredingen op de hoogte worden gesteld, zullen wij onmiddellijk de corresponderende links verwijderen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Optiek Annys, Carl Zeiss GmbH of bij derden welke met toestemming (veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Optiek Annys. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik toegestaan. Andere vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Optiek Annys.
De partijen die alleen Optiek Annys toestemming hebben gegeven hun (beeld)materiaal te gebruiken voeren strenge controles uit op onrechtmatig gebruik en zullen u daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen. Mocht u bewust worden van een overtreding van auteursrecht, informeer ons hier dan over. Indien wij van zulke overtredingen op de hoogte worden gesteld, zullen wij onmiddelijk zulke content verwijderen.
Elk onwettig gebruik van (een deel van) deze site kan aanleiding geven tot civiel- en/of strafrechtelijke vervolging.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.